ដំណឹង

  • ខែ​ឧសភា 5, 2020

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានទទួលអំណោយជាថវិកា ចំនួន១៥៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ពីលោកឧកញ៉ា ថៃ ទីណូ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានទទួលអំណោយជាថវិកា ចំនួន១៥៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ពីលោកឧកញ៉ា ថៃ ទីណូ សម្រាប់ចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។