ដំណឹង

  • ខែ​ឧសភា 7, 2020

ឯកឧត្តម ប្រាក់ ងួនហុង អគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានទទួលអំណោយជាសម្ភារៈ ពីអង្គការការីតាសកម្ពុជា

នៅរសៀលថ្ងៃទី ០៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ប្រាក់ ងួនហុង អគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ តំណាងរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលអំណោយជាសម្ភារៈ ពីអង្គការការីតាសកម្ពុជា សម្រាប់ចូលរួមចំណែកបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។