ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 11, 2016

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ចូលជួបសម្តែងការគួរសមចំពោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រី Prayut Chan-o-cha និងជួបពិភាក្សាការងារ

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ចូលជួបសម្តែងការគួរសមចំពោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រី Prayut Chan-o-cha និងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Don Pramudwinai រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃ នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦។

sm-paid-introductory-visit-to-thailand-met-pm

sm-paid-introductory-visit-to-thailand-met-fm

sm-paid-introductory-visit-to-thailand-met-fm-2