ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​ឧសភា 27, 2020

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅម៉ាឡេស៊ី បន្តផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅម៉ាឡេស៊ី

នៅថ្ងៃទី២៧  ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០  ឯកឧត្តម ចឺយ វិចិត្ត ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី រួមនឹងក្រុមការងារស្ថានទូត  បានបន្តចែកជំនួយសង្គ្រោះជូនដល់ពលរដ្ឋ ចំនួន១១៥ គ្រួសារ  នៅក្នុងតំបន់  Puchung នៃរដ្ឋ Selangor ។ ស្បៀងអាហារទាំងអស់ ត្រូវបានចែកជូនបងប្អូនពលករ
ចំណាកស្រុក  ដោយគ្មានការរើសអើងឡើយ ក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកនេះ។