ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មិថុនា 22, 2020

ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត ណុំ ពិសិដ្ឋ ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក George Cunningham

ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត ណុំ ពិសិដ្ឋ ប្រធានស្ថានបេសកកម្មនៃព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុប បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក George Cunningham ដែលជា EU Alternate Senior Official for ASEM នៅស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជានៅទីក្រុងព្រុចសែល។