សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កក្កដា 9, 2020

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី១៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។