សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 7, 2020

សារអបអរសាទរទិវាអាស៊ាន របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ។