ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​កញ្ញា 15, 2020

ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត ណុំ ពិសិដ្ឋ ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអតីតអនុប្រធានសភាអឺរ៉ុប

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត ណុំ ពិសិដ្ឋ ប្រធានស្ថានបេសកកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុប បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម  Mauro អតីតអនុប្រធានសភាអឺរ៉ុប  ដើម្បីបន្តជំរុញការងារពង្រឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុប  ជាពិសេសលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតក្រុមមិត្តភាពរវាងសមាជិកសភាអឺរ៉ុប និងកម្ពុជា។