សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 4, 2016

លិខិតរបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ផ្ញើជូនលោកជំទាវ Claire Van der Vaeren អ្នកសម្របសម្រួលការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា នាថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

លិខិតរបស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ផ្ញើជូនលោកជំទាវ Claire Van der Vaeren អ្នកសម្របសម្រួលការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

ទាញយកឯកសារ PDF