ដំណឹង

  • ខែ​វិច្ឆិកា 10, 2016

ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ប្រាក់​ សុ​ខុន​​ អញ្ជើញ​ជា​អ​ធិបតី​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ និង​ទទួល​សម្ភារៈ​កា​រិយា​ល័យ​

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់ និងទទួលសម្ភារៈការិយាល័យ ជាជំនួយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នាថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។

img_2609_ok