បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​វិច្ឆិកា 8, 2016

ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ប្រាក់​ សុខុន​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ឯក​ឧត្តម​ Lord​ Puttnam​ CBE​ ចូល​ជួប​សម្តែង​ការ​គួរ​សម​ និង​ពិភា​ក្សា​ការងារ​

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Lord Puttnam CBE ប្រេសិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គេ្លសប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែង ការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នាថ្ងៃទី ០៨ វិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៦។