ព័ត៌មាន

  • វិច្ឆិកា ៨, ២០១៦

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួប ឯកឧត្តមបណ្ឌិត Vítězslav Grepl ដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតឆេកប្រចាំកម្ពុជា

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អនុញ្ញាតឲ្យ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត Vítězslav Grepl ឯកអគ្គរដ្ឋទូត នៃសាធារណរដ្ឋឆេកប្រចាំនៅកម្ពុជា ដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូត នាថ្ងៃទី ០៨ វិច្ឆិកា ២០១៦។

2

3