សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 18, 2016

លិខិត​អប​អរ​សាទរ​របស់​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ បង់​ក្លា​ដេស​ជូន​សម្តេច​អគ្គ​មហា​សេនា​បតី​​តេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ នៃ​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​ នា​ទិ​វា​បុណ្យ​ឯក​រាជ្យ​ជាតិ​

លិខិតអបអរសាទររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី បង់ក្លាដេសជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

ទាញយកឯកសារ PDF