បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​ធ្នូ 6, 2016

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្រ្វង់កូហ្វូនីលើទី ១៦ នៅទីក្រុង អង់តាណាណារីវ៉ូ ប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្ការ ពីថ្ងៃទី ២៦ ដល់ ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦