ព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 20, 2016

ឯកឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន​ អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពិធី​ជប់​លៀង​អប​អរ​សាទ​រខួប​២០​ឆ្នាំនៃ​ទំនាក់​ទំនង​ការ​ទូត​ កម្ពុជា​​​-​ម៉ារ៉ុក

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន​ អញ្ជើញចូលរួមពិធីជប់លៀងអបអរសាទរខួប២០ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូត កម្ពុជា-​ម៉ារ៉ុក នាថ្ងៃទី ១៨-១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។