ព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 22, 2016

ជំនួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីរវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ជាមួយឯកឧត្តម Wang Yi

ជំនួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីរវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ជាមួយឯកឧត្តម Wang Yi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រោមប្រធានបទនៃកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការ មេគង្គ-ឡានឆាង លើកទី២ នាថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។