ដំណឹង

  • ខែ​មករា 4, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីខួបលើកទី៦៩ បុណ្យឯករាជ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន​ អញ្ជើញជាអធិបតីខួបលើកទី៦៩ បុណ្យឯករាជ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា​ នាថ្ងៃទី ៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧។