ព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 27, 2016

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Hidehisa Horinouchi ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អនុញ្ញាតឲ្យ ឯកឧត្តម Hidehisa Horinouchi ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នាថ្ងៃទី២៧ ខែ ឆ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦។