ដំណឹង

  • មករា ២៧, ២០១៧

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបិទវគ្គបំពាក់បំប៉នមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ ដែលត្រៀមចេញទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅក្រៅប្រទេស

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបិទវគ្គបំពាក់បំប៉នមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ ដែលត្រៀមចេញទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅក្រៅប្រទេស នាថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។