សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កុម្ភៈ 1, 2017

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេស ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានសើ្នសុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក នៅទីក្រុងដាវូស បដិសេធគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន។