ដំណឹង

  • ខែ​មីនា 17, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជូនដំណើរកងវិស្វកម្មប្រលានយន្តហោះលេខ ១៨៩ ចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅសាធារណរដ្ឋម៉ាលី

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការបញ្ជូនកងកម្លាំងចូលរួមបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជូនដំណើរកងវិស្វកម្មប្រលានយន្តហោះលេខ ១៨៩ ចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅសាធារណរដ្ឋម៉ាលី នាថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។