បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​មីនា 23, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងឳកាសប្រារព្វទិវាកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ “កិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុបនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី៣” នាថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងឳកាសប្រារព្វទិវាកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ “កិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុបនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី៣” នាថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។