បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​មីនា 23, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតី និងថ្លែងសុន្ទរកថាបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីបញ្ហាក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក នៅក្រុងព្រះសីហនុពីថ្ងៃទី៩ ដល់១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតី និងថ្លែងសុន្ទរកថាបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីបញ្ហាក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក នៅក្រុងព្រះសីហនុពីថ្ងៃទី៩ ដល់១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។