បណ្តុំវីឌីអូ

  • តុលា ២៦, ២០១៦

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង កិច្ចប្រជុំកំពូល យុវជនអាស៊ាន-រុស្សុី លើកទី៤

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង កិច្ចប្រជុំកំពូល យុវជនអាស៊ាន-រុស្សុី លើកទី៤