បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​មេសា 25, 2016

ជំនួបទ្វេភាគីរវាង ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន និង ឯកឧត្តម Wang Yi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦។

ជំនួបទ្វេភាគីរវាង ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន​ និង ឯកឧត្តម Wang Yi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦។