បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​មីនា 10, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម ស្យុង ប៉ (Xiong Bo) អញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលសម្ភារៈការិយាល័យ និងរថយន្ត ៤១ កៅអី មួយគ្រឿងនៅថ្ងៃទី ០៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួង។

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម ស្យុង ប៉ (Xiong Bo) អញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលសម្ភារៈការិយាល័យ និងរថយន្ត ៤១ កៅអី មួយគ្រឿងនៅថ្ងៃទី ០៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួង។