បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​មេសា 11, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងថ្មីថ្នាក់​ដឹកនាំ អគ្គនាយក នាយកវិទ្យាស្ថាន អគ្គនាយករង និងប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នាថ្ងៃទី ១០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧។

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងថ្មីថ្នាក់​ដឹកនាំ អគ្គនាយក នាយកវិទ្យាស្ថាន អគ្គនាយករង និងប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នាថ្ងៃទី ១០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧។