សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 21, 2016

មាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ចំនួន ០៣ នាក់ ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិទេសសន្តរ-ប្រវេសន៍(IOM) រៀបចំមាតុភូមិនិវត្តន៍អោយពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន៣នាក់ មានឈ្មោះដូចខាងក្រោម ដែលបានជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារSemenyih នៃរដ្ឋSelangor ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដោយសារលិខិតឆ្លងដែនផុតសុពលភាព៖

– ស្រ្តីឈ្មោះ ហ៊.ស.រ   អាយុ២៦ឆ្នាំ មានទីកន្លែងកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាម

– ស្រ្តីឈ្មោះ .អ.យ  អាយុ៣២ឆ្នាំ មានទីកន្លែងកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

– បុរសឈ្មោះ .ម.ម     អាយុ២១ឆ្នាំ មានទីកន្លែងកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាម។

អ្នកទាំង នឹងមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង១៧:១០នាទី តាមជើងយន្តហោះលេខ MH 762

 ថ្ងៃទី២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦